$w.onReady(function () { // Function to increase font size $w("#buttonIncreaseFontSize").onClick(() => { let currentSize = $w("#content").style.fontSize; $w("#content").style.fontSize = (parseInt(currentSize) + 1) + "px"; }); // Function to toggle high contrast $w("#buttonToggleHighContrast").onClick(() => { $w("#content").style.backgroundColor = "black"; $w("#content").style.color = "white"; }); });
top of page

תמיכה טכנית

תמיכה טכנית

 

 

השרות מיועד לספק מענה לפתרון בעיות תוכנה במחשב, לרבות הגדרות מתקדמות שניתנות לפתרון והגדרה באמצעות השתלטות מרוחקת. עזרה ופתרונות טכנולוגיים למשתמשים או ללקוחות במערכות טכנולוגיות שונות.

 

תמיכה טכנית מטרתה לספק פתרונות לבעיות, לספק הדרכה וייעוץ בנושאי טכנולוגיה, ולספק שירותי תחזוקה ושיפור למערכות הטכנולוגיות של הלקוחות.

 

מתן פתרון מהיר ויעיל, תוך כדי ליווי אישי בשיחת ייעוץ והסברה של טכנאי מחשוב.

השירות ניתן טלפונית ובעזרת שליטה מרחוק באמצעות תוכנת שליטה מאובטחת ובטוחה.

 

bottom of page