$w.onReady(function () { // Function to increase font size $w("#buttonIncreaseFontSize").onClick(() => { let currentSize = $w("#content").style.fontSize; $w("#content").style.fontSize = (parseInt(currentSize) + 1) + "px"; }); // Function to toggle high contrast $w("#buttonToggleHighContrast").onClick(() => { $w("#content").style.backgroundColor = "black"; $w("#content").style.color = "white"; }); });
top of page

בדיקת מחשב מקיפה

טכנאי בודק ומתקן מחשב

 בדיקת מחשב מקיפה

 

הרצת בדיקה לאיתור בעיות בחומרת/תוכנת המחשב. שרות בדיקת מחשב כללית ואיתור תקלות חומרה/תוכנה.

בסוף הבדיקה יוגש ללקוח שיקוף מלא, תוך כדי מתן ייעוץ מקצועי לשיפור ביצועים והצעת מחיר במידה ונדרש תיקון.

 

טכנאי מחשבים יבצע את השלבים באופן אחראי בטוח ומקצועי מבלי לפספס שום פרט.

שירות טכנאי אצלך בבית, בעסק ובמשרד לתושבי אזור הצפון:
ניתן להזמין  טכנאי, לביצוע השירות.
bottom of page