$w.onReady(function () { // Function to increase font size $w("#buttonIncreaseFontSize").onClick(() => { let currentSize = $w("#content").style.fontSize; $w("#content").style.fontSize = (parseInt(currentSize) + 1) + "px"; }); // Function to toggle high contrast $w("#buttonToggleHighContrast").onClick(() => { $w("#content").style.backgroundColor = "black"; $w("#content").style.color = "white"; }); });
top of page

החלפת מערכות קירור ואוורור במחשב

מאוורר למחשב

באילו מקרים מחליפים מערכות קירור או אוורור במחשב ?

מערכות קירור במחשב יכולות להיחלף במספר מקרים, כולל:

  • צלעות הקירור פגומות או תקולות: כאשר הקרנים שבמערכת הקירור חשופות לפגיעות או נזק מכל סוג, ייתכן שיהיה צורך בהחלפתן.

  • התחממות מערכת הקירור וכיבוי פתע: במקרים שבהם המערכת מתחממת באופן חריג וגורמת לכיבוי המחשב באופן אקראי.

  • כיסוי מערכת הקירור נסדק: במידה וקיים שבר או סדק בכיסוי או המזגרת של מערכת הקירור.

  • הפעלה רעשנית: כאשר המערכת אוורור יוצאה מן השימוש או אינה פועלת כהלכה מסיבות כל שהן, וכתוצאה מכך יוצא רעש גבוה או מיותר במידות.

  • קירור ואוורור לא יעיל או חמימות מוגברת: כאשר המערכת אוורור יוצאה מן השימוש או אינה פועלת כהלכה או אינה מצליחה לקרור באופן יעיל את המחשב, וכתוצאה מכך מתרכז אויר חם במערכת והמחשב מתחמם.

  • התקנת מערכת קירור מים או מערכת קירור אחרת: במידה ורוצים לשדרג את המערכת הקירור של המעבד עם מערכת קירור מתקדמת.

  • עמידות טובה יותר בפני חום: כאשר רוצים להגביר את יכולת הקירור של המערכת לצורך עמידות יותר בפני טמפרטורות גבוהות.

  • שדרוג למערכת קירור יעילה יותר: במידה ורוצים לשדרג את הקירור של המעבד כדי לשפר ביצועים.

 

ברוב המקרים, עדיף לפנות למומחה או לטכנאי מחשבים כדי לקבוע האם יש צורך בהחלפת מערכת הקירור ולבצע זאת בצורה מקצועית תקינה ובטוחה.

שרות החלפת מערכות אוורור במחשב במעבדת "בי אם מחשבים" נותן מענה יעיל מקצועי ובטוח לבעיה.

טכנאי מחשבים מוסמך יבצע בדיקה לאימות הבעיה ויטפל בה באופן קפדני.

שירות טכנאי מחשבים אצלכם בבית, בעסק ובמשרד לתושבי אזור הצפון! | בי.אם מחשבים - 077-528-1851
bottom of page