$w.onReady(function () { // Function to increase font size $w("#buttonIncreaseFontSize").onClick(() => { let currentSize = $w("#content").style.fontSize; $w("#content").style.fontSize = (parseInt(currentSize) + 1) + "px"; }); // Function to toggle high contrast $w("#buttonToggleHighContrast").onClick(() => { $w("#content").style.backgroundColor = "black"; $w("#content").style.color = "white"; }); });
top of page

החלפה/הרחבה של זיכרון פנימי - RAM

כרטיס זיכרון למחשב

באיזה מקרים מחליפים או מוסיפים זיכרון RAM במחשב ?

ניתן להוסיף או להחליף זיכרון פנימי במחשב במגוון מקרים, כולל:

  • ביצועים ירודים: כאשר המערכת עובדת באופן איטי ומרגישים עומס רב במהלך פעולות יומיומיות.

  • פתיחת יותר מדי תוכנות במקביל: כאשר משתמשים במספר רב של תוכנות במקביל והמערכת נתקעת.

  • משחקים ויישומים דרישים: במידה ומשתמשים במשחקים או יישומים שדורשים כמות גדולה של זיכרון.

  • ערימות של תמונות או קבצים גדולים: כאשר משתמשים בתוכנות עריכה גרפית או עובדים עם קבצים גדולים.

  • ערימות של תוכניות ותהליכים מקביליים: במקרים שבהם נדרש לפתוח ולהריץ מספר גדול של תוכניות או תהליכים במקביל.

  • צורך ביציבות במערכת: כאשר מערכת הפעלה או יישום דורשים זיכרון נוסף לצורך יציבות וביצועים טובים.

  • עריכה ועיבוד וידאו או אודיו: במידה ועובדים עם קבצים גדולים בעיבוד ועריכה דיגיטלית.

  • עבודה עם מסדי נתונים ויבוא-יצוא מרובים: כאשר עובדים עם מסדי נתונים גדולים או עוברים על תהליכי ייבוא ויצוא נתונים כבדים.

 

זיכרון RAM עשוי לשדרג את ביצועי המערכת ולהבטיח חווית משתמש טובה יותר. כמובן, כל זה תוך התחשבות בתאימות החומרה של המערכת. יש לבצע בדיקה לפניי הזמנת השרות לאיתור חריץ זיכרון פנוי בלוח האם ותאימות החומרה להוספת הזיכרון.

"בי אם מחשבים" מספקת מענה של אספקה והתקנה באופן אחראי ומקצועי של הזיכרון במחשב הנייד או הנייח שלכם כמו כן ביצוע מיטוב מערכת ההפעלה לעבודה אופטימלית של הזיכרון.

שירות טכנאי אצלך בבית, בעסק ובמשרד לתושבי אזור הצפון:
ניתן להזמין  טכנאי, לביצוע השירות.
bottom of page